Decibel.fi

decibel3

Mikä Decibel on ja kenelle se on suunnattu?
Tämä nuorisoportaali on suunnattu 13–25 vuotiaisiin nuoriin. Muut ovat myös tervetulleita hakemaan tietoa täältä. Decibelin tavoitteena on tarjota Nuorisolain 27.1.2006/72:n mukaisia tieto- ja neuvontapalveluja nuorille. Decibeliä rahoittaa kahdeksan kuntaa, Suomen opetusministeriö ja Länsi-Suomen lääninhallitus antaa myös avustuksia.

Mitä on nuorisotiedotus?
Nuorisotiedotuksen tehtävänä on tarjota nuorille luotettavia, ajankohtaisia ja ammattimaisia tietoja ja neuvoja. Tavoitteena on tukea nuoria eri elämäntilanteissa ja vastata nuorten elämään liittyviin kysymyksiin. Esim. kysy pois, vaikuta, apua ja tukea ja tapahtumia löydät täältä.

Nuorisotiedotusta löytyy täältä