Decibel.fi

decibel3

Mikä Decibel on ja kenelle se on suunnattu?
Tämä nuorisoportaali on suunnattu 13–25 vuotiaille nuorille. Myös muut voivat hakea tietoa täältä. Decibelin tavoitteena on tarjota Nuorisolain 27.1.2006/72:n mukaisia tieto- ja neuvontapalveluja nuorille. Decibelissä on mukana 12 kuntaa mm. Suomen opetusministeriön ja Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintoviraston tuella.

Mitä on nuorisotiedotus?
Nuorisotiedotuksen tehtävänä on tarjota nuorille luotettavia, ajankohtaisia ja ammattimaisia tietoja ja neuvoja. Tavoitteena on tukea nuoria eri elämäntilanteissa ja vastata nuorten elämään liittyviin kysymyksiin. Esim. kysy pois, vaikuta, apua ja tukea ja tapahtumia löydät täältä.

Nuorisotiedotus löytyy täältä