Liikunta ja urheilu

1005621667 1350975886466 scaled2

 

 

 

 

 

  

 Liikuntapaikkoja voidaan nyt varata krs.timlen.fi kautta.

 Korona rajoituksia!  Tarkista kotisivun otsikot! 

                     

 Liikunta ja urheilun yleinen tavoite

Edistää liikuntaa ja muuta urheilua sekä kilpailu- ja eliittiurheilua ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä liikunnan avulla tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Tavoitteet vuodeksi 2021

toiminnan painopisteenä on luoda edellytykset liikunnan, virkistyksen ja kilpailutoiminnan laajalle tarjonnalle, hyvien terveystapojen edistämiselle ja asukkaiden kansanterveyden parantamiselle.

Tukea ja edistää tavoitteellista kansalaistoimintaa, tehdä yhteistyötä urheiluseurojen, muiden yhteisöjen ja ryhmien kanssa erityistarpeita omaavat ryhmät huomioon ottaen. Edistää tasavertaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurista moninaisuutta.

Hoitaa uimahallitoimintaa siten, että hallia käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti.