Tietoa Läntisestä Tullituvasta

Kaikki kaupunkiin tulijat ohjattiin kulkemaan tullitupien kautta. Läntisessä tullituvassa tullattiin pohjoisesta ja lännestä tuotuja tavaroita. Salakuljetuksen estämiseksi korkea tulliaita ympäröi Kristiinankaupungin puukaupunkia. 

Pikkutullin lakkauttamisen jälkeen vuonna 1808 sekä läntinen että itäinen tupa siirrettiin Kristiinankaupungin Pohjanpäähän, missä ne toimivat kulkutautisairaalana ja vuokra-asuntoina. Läntinen tullitupa siirrettiin takaisin nykyiselle paikalleen vuonna 1967.


Minkä ikäisiä Kristiinankaupungin tullituvat ovat?