Historia

Taustatietoja

DSC 0162


- Bio Duxin toimitilat valmistui 1910 rakennusmestari Juho Emil Stoltin piirustusten mukaan
- Kristiinankaupungin Kansallisseura aloitti toimintansa tiloissa. Suomalaiselle kansakoululle sijoitettu venäläinen varuskunta lisäsi osaltaan tiloissa harjoitetun seuraelämän vilkkautta (1914 saakka)
- 1920 Wihurin kuparipannutehdas toimi Kansallisseuran tiloissa
1930-luvun loppupuolella pohjoispäädyn alakerrassa oli Urho Lahtisen peltisepänliike
- 1937 tiloissa toimi laukku- ja valjastehdas ja Lehtosen leipomo 
- 1937 luutnantti Ahti Niskala osti Kansallisseuran talon, toimien tehtaan johtotehtävissä ja mm. autokomppanian päällikkönä.
- 1938 Tauno Miettunen vuokrasi juhlasalin elokuvanäytöksiä varten. Suomen toiseksi vanhin elokuvateatteri Dux aloitti toimintansa (Tammisaaressa yhtä vanha elokuvateatteri).

Dux 002


- sotatarvikkeiden kuten kirveen ja lapion tuppien valmistus puolustusvoimille alkoi vuonna 1939
- Helge Miettunen on tehnyt elokuva-alan ensimmäisen väitöskirjan ”Esteettinen tiede” johdatus elokuvan estetiikkaan Suomessa 
- Tauno Miettunen ja hänen kaksi veljenpoikaa ostivat Ahti Niskalalta kiinteistön ja perustivat Pohjanmaan Filmi Oy:n vuonna 1970
- Pohjanmaan Filmi Oy:n kiinteistössä toimi kuntosali jonkin aikaa
- saliin rakennettiin esiintymislava ja vuodesta 1987 alkaen Kristiinan teatteriyhdistys käytti salia näyttämötaiteen esityksiä varten, kaupungin vuokratuen avulla
- bändeillä harjoitustila yläkerrassa vuodesta 1991 lähtien
- Maakunnan eteläisen osan elokuvakeskuksena toimineen Bio Duxin pitkäaikainen vetäjä (59 v.) ja elokuva-alan vaikuttaja Tauno Miettunen kuoli 30.7.1997
- Tero Heinosesta elokuvateatteritoiminnan jatkaja 10.4.1998 alkaen
- neuvottelut Bio Duxin tulevaisuudesta käynnistyi vuosina 2002-2003 (Pertti Miettunen; Pohjanmaan Filmi Oy, Riitta Raikio; Kristiinankaupungin kulttuuritoimi, Tero Heino; Bio Dux)
- Kristiinankaupungin kulttuuritoimi järjesti keskustelu- ja ideointitilaisuuden Bio Duxin tulevaisuudesta 25.9.2003 Duxilla
- rakennuksen kuntokartoitus ja alustava kustannusarvio /Länsi-Suomen rakennusanalyysi; Esa Rämänen
- Kristiinankaupungin kaupunki perusti elokuvateatteritoimintaa harjoittaneen Pohjanmaan Filmi Oy:n kanssa 26.02.2004 Helge ja Tauno Miettusen säätiön ylläpitämään kiinteistöä sekä yleisesti edistämään elokuva- ja näyttämötaiteen sekä muun kulttuuritoiminnan harjoittamista ja harrastamista. Säätiön hallitukseen kaupunki valitsee kolme edustajaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
- Pohjanmaan Filmi Oy lahjoitti 8.4.2004 omistamansa tontit ja kiinteistöt sekä niillä olevat rakennukset sekä kiinteistöön kuuluvan irtaimiston perustetulle Helge ja Tauno Miettusen säätiölle
- EU-avustus korjaustöiden suorittamiseksi, myöntöpäätös 24.03.2005
- Bio Dux korjaustöiden ohjausryhmä; pj. Karl Henrik Nikula, Roger Langels, Pertti Suominen, Mikael Perjus, Tero Heino, Kurt Backlund, Riitta Raikio, Marianne West-.Ståhl perustettiin maaliskuussa 2005 hallinnoimaan ja valvomaan kiinteistön korjaustöitä
- ohjelmallinen avoimien ovien päivä Bio Dux -Happening 20.11.05. Musiikki-, tanssi- ja teatteriesityksiä, käyttö- ja pohjapiirrossuunnitelmien esittelyä ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun ja toteutukseen.
- korjaustöiden suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2005 ja tammikuussa 2006 ohjausryhmä sai urakkatarjoukset. Alustava arvio mahdollisista kustannuksista korjaustöiden osalta moninkertaistuivat ja haaste jatkorahoituksen järjestämisestä otettiin vastaan. Rahoituksellisista syistä Duxin kiinteistön korjaustyöt jakaantuivat kolmeen vaiheeseen.
-Kulttuuritalo Dux otettiin käyttöön syksyllä vuonna 2009
-Duxin peruskorjaustyön kustannukset kaikkiaan 1,1 milj. sisältäen kalustehankinnat