Marttayhdistykset

Syd-Österbottens Marthadistrikt

Puheenjohtaja
Ulla Smeds
64220 Yttermark (Närpiö)
ulla.smeds@agrolink.fi 


Helmimartat

Inga-Lene Hällström
040 725 6561

Tjöck-Yttreby Marthaförening

Christine Axén
040 861 0078

Dustaneh Marthakrets

Catarina Rikala
0400 807 744

Lappfjärds Marthaförening

Lilli Lillkull
0400 566 417

Dagsmark Marthaförening

Inga-Britt Rosengren
0400 205 350

Henriksdahls Marthakrets

Minna Andtfolk, 0400 775 604
minnaandtfolk@hotmail.com