Nuorisotyöseteli

(ent. kesätyöseteli)

Nuorisotyösetelin säännöt (1.3.2019 alkaen)

Nuorisotyösetelin haku- ja myöntämissäännöt

– Nuorisotyöseteli on arvoltaan 3 euroa nuorisotyötuntia kohti.

– Nuorelle myönnetään vain yksi seteli kalenterivuotta kohti. Nuorisotyöseteliä voi anoa myös työnantaja, jolle voidaan myöntää useita seteleitä samana vuonna.

– Nuorisotyöseteliä on mahdollista anoa jatkuvasti. Seteliin lasketaan hakukuukautena ja sen jälkeen kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka toteutuneet nuorisotyötunnit.

– Nuorisotyöseteli myönnetään nuorille ja koskee nuoria, jotka asuvat Kristiinankaupungissa ja jotka kuluvana vuonna täyttävät 15 vuotta, mutta eivät 25 vuotta, ja joiden kotikunta 31.12. ennen kuluvaa vuotta oli Kristiinankaupunki.

Esimerkkitapauksia

– Tiina täyttää 15 vuotta 23.3.2021 ja Kristiinankaupunki oli hänen kotikuntansa 31.12.2020.

– Petri täytti 23 vuotta 31.12.2020 ja Kristiinankaupunki oli hänen kotikuntansa 31.12.2020.

– Lauri täytti 20 vuotta 30.11.2020 mutta hänen kotikuntansa 31.12.2020 oli Vaasa.

– Leena täyttää 25 vuotta 31.5.2021 ja Kristiinankaupunki oli hänen kotikuntansa 31.12.2020.

Tiina ja Petri täyttävät nuorisotyösetelin vaatimukset, mutta Lauri ja Leena eivät.

Hakulomake

Työnantajaa koskevat säännöt

Kaupunki maksaa työtä kristiinalaisnuorille antaneille työnantajille tukea 3 euroa nuorisotyötuntia kohti. Nuorisotyötunteja voi suorittaa yksi tai useampi nuori, jotka ovat oikeutettuja nuorisotyöseteliin. Työnantaja voi enimmillään saada tukea 90 työtunnilta nuoren työnantajalle jättämää nuorisotyöseteliä kohti. Tämän lisäksi työnantaja voi itse anomallaan nuorisotyösetelillä saada tukea saman nuoren tekemältä 90 työtunnilta.

Setelin lunastamisen edellytykset

– nuori on ollut työsuhteessa kalenterivuoden aikana 1.1.–31.12.

– työnantajan koti- tai toimipaikka on Kristiinankaupunki

– nuoren kanssa laaditaan kirjallinen työsopimus

– työnantaja on määrännyt vastuuhenkilön, joka hoitaa työnohjauksen ja työn valvontaan liittyvät asiat

– työnantaja soveltaa palvelussuhteen ehdoissa voimassa olevia määräyksiä ja sääntöjä (lisätietoa osoitteessa www.tyosuojelu.fi)

– jos nuori työntekijä on työnantajan perheenjäsen, edellytetään, että työnantajalla on myös muita työntekijöitä palkattuna kalenterivuoden aikana.

Selvitys 

Avustuksen saamiseksi työnantajan on viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin nuori on ollut työnantajan palveluksessa, jätettävä erillisellä lomakkeella selvitys nuorisotyöstä, jolloin hänen tulee liittää selvitykseen nuorisotyöseteli ja vakuuttaa täyttävänsä kaupungin nuorisotyösetelille asettamat ehdot.

– Kaupunginhallitus 18.2.2019