Nuorisotyöseteli

(ent. kesätyöseteli)

Nuorisotyösetelin säännöt (1.3.2019 alkaen)


Nuorisotyösetelin haku-/myöntämissäännöt

a) Nuorisotyöseteli on arvoltaan 3 euroa nuorisotyötuntia kohti.

b) Nuorelle myönnetään vain yksi seteli kalenterivuotta kohti. Nuorisotyöseteliä voi anoa myös työnantaja, jolle voidaan myöntää useita seteleitä samana vuonna.

c) Nuorisotyöseteli myönnetään nuorille ja koskee nuoria, jotka kuluvana vuonna täyttävät 15 vuotta, mutta eivät 25 vuotta ja joiden kotikunta 31.12. ennen kuluvaa vuotta oli Kristiinankaupunki (esimerkki: Stina täyttää 15 vuotta 23.3.2019 ja Kristiinankaupunki oli hänen kotikuntansa 31.12.2018, Pelle täytti 23 vuotta 31.12.2018 ja Kristiinankaupunki oli hänen kotikuntansa 31.12.2018. Lars täytti 20 vuotta 30.11.2018 mutta hänen kotikuntansa 31.12.2018 oli Vaasa. Leena täyttää 25 vuotta 31.5.2019 ja Kristiinankaupunki oli hänen kotikuntansa 31.12.2018. Stina ja Pelle täyttävät nuorisotyösetelin vaatimukset, mutta Lars ja Lena eivät).

d) Nuorisotyöseteliä on mahdollista anoa jatkuvasti. Seteliin lasketaan hakukuukautena ja sen jälkeen kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka toteutuneet nuorisotyötunnit.

Hakulomake


Työnantajaa koskevat säännöt
 

Kaupunki maksaa työtä kristiinalaisnuorille antaneille työnantajille tukena 3 euroa nuorisotyötuntia kohti. Nuorisotyötunteja voi suorittaa yksi tai useampi nuori, jotka ovat oikeutettuja nuorisotyöseteliin. Työnantaja voi enimmillään saada tukea 90 työtunnilta nuoren työnantajalle jättämää nuorisotyöseteliä kohti. Tämän lisäksi työnantaja voi itse anomallaan nuorisotyösetelillä saada tukea saman nuoren tekemältä 90 työtunnilta.Setelin lunastamisen edellytyksenä on, että:

1. nuori on ollut työsuhteessa kalenterivuoden aikana 1.1.-31.12.

2. työnantajan koti- tai toimipaikka on Kristiinankaupunki

3. nuoren kanssa laaditaan kirjallinen työsopimus

4. työnantaja on määrännyt vastuuhenkilön, joka hoitaa työnohjauksen ja työn valvontaan liittyvät asiat,

5. työnantaja soveltaa palvelussuhteen ehdoissa voimassa olevia määräyksiä ja sääntöjä, infoa löytyy http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija 

6. jos nuori työntekijä on työnantajan perheenjäsen, edellytetään, että työnantajalla on myös muita työntekijöitä palkattuna kalenterivuoden aikana.Selvitys
 

Avustuksen saamiseksi työnantajan on viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin nuori on ollut työnantajan palveluksessa, jätettävä erillisellä lomakkeella selvitys nuorisotyöstä, jolloin hänen tulee liittää selvitykseen nuorisotyöseteli ja vakuuttaa täyttävänsä kaupungin nuorisotyösetelille asettamat ehdot.

 

Kaupunginhallitus 18.2.2019