Vanhempainyhdistys

Kristiinanseudun koulun Koti ja koulu-yhdistys ry. on perustettu vuonna 1986. Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan, heistä vuosittain puolet on erovuorossa.
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä, luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.
Yhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimii oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.


Yhdistyksen jäsenmaksuksi on vahvistettu 10 euroa, joka kattaa kolme vuotta. Toivomme, että mahdollisimman moni koti voisi tukea toimintaamme, koska kaikki saadut varat käytetään oppilaiden hyväksi.