Oppilashuoltoryhmät

Koulullamme toimii erilaisia oppilashuoltoon liittyviä ryhmiä. Pedagoginen oppilashuoltoryhmä, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtaisia oppilashuoltoryhmiä.  Oppilashuoltoryhmien kokoonpanot vaihtelevat. Pääosin oppilashuoltoryhmiin kuuluvat koulun asiantuntijoina rehtori, vararehtori, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opintojen ohjaaja. Lisäksi eri oppilashuollon kokoonpanot voivat tarvittaessa pyytää lausuntoja tai edustuksen jostain muusta ammattiryhmästä. Oppilashuollon pedagoginen ryhmä kokoontuu kerran viikossa käsittelemään opetukseen liittyviä pedagogisia ratkaisuja ja oppilaiden hyvinvointia. Myös huoltaja voidaan kutsua oppilashuollon eri ryhmiin. Huoltajien edustajat ovat mukana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. 

Oppilashuoltoryhmien toimintaa ohjaa oppilashuoltolaki. Koulullamme on myös oma oppilashuollon suunnitelma. Jokaisen luokan asioita käydään läpi vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana ottaen kaikilta opettajilta koonti huolen portaat -taulukon avulla, jonka luokanvalvoja esittelee oppilashuollon pedagogiselle ryhmälle.

Oppilashuoltoryhmien toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö.