Oppilashuoltoryhmät

Koulullamme toimii erilaisia oppilashuoltoon liittyviä ryhmiä. Pedagoginen tiimi, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtaisia oppilashuoltoryhmiä.  Oppilashuoltoryhmien kokoonpanot vaihtelevat. Pääosin oppilashuoltoryhmiin kuuluvat koulun asiantuntijoina rehtori, vararehtori, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opintojen ohjaaja. Lisäksi eri oppilashuollon kokoonpanot voivat tarvittaessa pyytää lausuntoja tai edustuksen jostain muusta ammattiryhmästä. Oppilashuollon pedagoginen tiimi kokoontuu kerran viikossa käsittelemään opetukseen liittyviä pedagogisia ratkaisuja ja oppilaiden hyvinvointia. Myös huoltaja voidaan kutsua oppilashuollon eri ryhmiin. Huoltajajäsenet ovat mukana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. 

Oppilashuoltoryhmien toimintaa ohjaa oppilashuoltolaki. Koulullamme on myös oma oppilashuollon vuosikello. Jokaisen luokan asioita käydään läpi vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana ottaen kaikilta opettajilta koonti huolen portaat -taulukon avulla, jonka kukin luokanvalvoja esittelee ajallaan oppilashuollon pedagogiselle tiimille.

Oppilashuoltoryhmien toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö.