Oppilashuoltoryhmä

Koulullamme toimii oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opintojen ohjaaja. Lisäksi oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa pyytää lausuntoja tai edustuksen jostain muusta ammattiryhmästä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään oppilaiden asioita.

Oppilashuoltoryhmän toimintaa ohjaa oppilashuoltolaki. Koulullamme on myös oma oppilashuoltosuunnitelma. Jokaisen luokan asioita käydään läpi vähintään kerran lukuvuoden aikana ottaen kaikilta opettajilta koonti huolen portaat -taulukon avulla, jonka luokanvalvoja esittelee oppilashuoltoryhmälle.

Oppilashuoltoryhmän toimintasuunnitelmana on ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö.