Opetus

Kristiinanseudun koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vuosiluokille 7-9. Myös valmistavan opetuksen luokka 7-9. 

Lisäksi koulussamme on aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetusta.

koulu takapuoli

yläkoulun pääkäytävä