Opetus

Kristiinanseudun koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vuosiluokille 7-9.

Lisäksi koulussamme on aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetusta.

yläkoulun pääkäytävä