Opetus

Kristiinanseudun koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vuosiluokille 7-9.

yläkoulun pääkäytävä