Usein kysytyt kysymykset maksuista

 

Mihin toimitan tulotositteet?

Postitse Kristiinankaupungin varhaiskasvatus, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki tai sähköpostilla.


Mitä tulotietoja tarvitaan?

Tarvitsemme viimeisimmän palkkalaskelman, josta ilmenee veronalainen ansiotulo kuukaudessa, kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta sekä lomarahan osuus.

Kelan maksamista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi

 • työttömyyskorvaus

 •  toimeentulotuki

 • opintoraha (lisäksi opiskelijalta opiskelutodistus)

 • äitiys- isyys- tai vanhempainraha

 • kotihoidon tuki

 • joustava tai osittainen hoitoraha

 • sairauspäiväraha

 • elatustuki

 • kuntoutusraha

 • eläkkeet (myös lapselle maksettavat)

 • vuorottelukorvaus

Muualta maksettavista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esim.

 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

 • elatusapu

 • eläkkeet

 • aikuiskoulutustuki

 • pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja vuokratulot)

 • omaishoidontuki

 • liiton maksama vuorottelukorvaus

 • muut henkilökohtaiset tulot (esim. kokouspalkkiot, luontaisedut)

 • tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat.

 

Otetaanko kotihoidon tuki / opintotuki / aikuiskoulutustuki / elatustuki / lapsilisät / asumistuki huomioon perheen tulona?

 • Kotihoidon tukea, opintotukea ja aikuiskoulutustukea EI lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi

 • Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi

 • Lapsilisiä EI lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä

 • Asumistukea EI lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä

   

Mitä tulotietoja yksityisyrittäjän tulee toimittaa?

 • Osakeyhtiön osakkaalta tarvitsemme palkkalaskelman sekä selvityksen luontaiseduista ja osingoista

 • Toiminimeltä tuloslaskelma ja tase

 • Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista

Olen aloittanut uudessa työssä ja saan ensimmäisen palkkakuitin vasta ensi kuun puolella, miten toimin?

Ilmoita kirjallisesti osoitteeseen sarah.kortell@krs.fi arvio bruttopalkastasi ja kerro samalla milloin voit toimittaa palkkakuitin.

Käytetäänkö maksua määriteltäessä netto- vai bruttotuloja?

Asiakasmaksuja määriteltäessä käytetään bruttotuloja, ja lisäämme 5 prosenttia lomarahan osuutta.

Miten tulot lasketaan, jos palkkani vaihtelee kuukausittain?

Siinä tapauksessa laskemme keskiarvon pidemmältä ajalta esim. vuoden alusta, 3 kk tai tarvittaessa edellisen vuoden tuloista.

Onko tuloselvityslomaketta pakko palauttaa?

Jos et palauta tuloselvityslomaketta määritellään maksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Toimitin tulotiedot heti syyskuun alussa, mutta elokuun laskussa niitä ei oltu huomioitu, miksi?

Asiakasmaksu määritellään sen kuukauden alusta, kun tulotiedot ovat saapuneet kuntaan.

Jos tulotietoni muuttuvat kesken vuotta, tarvitseeko minun silloin toimittaa uudet tulotiedot kuntaan?

Kyllä tarvitsee. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti.

Minulta on pyydetty tulotiedot keväällä elokuussa alkavaa toimintakautta varten, mutta en tiedä vielä mitkä tuloni ovat silloin, mitä teen?

Siinä tapauksessa voit toimittaa tuloselvityksen elokuun loppuun mennessä kuntaan. Ilmoita etukäteen että tiedot tulevat myöhemmin.

Puolisoni ei ole lapseni isä/äiti, eihän hänen tulotietoja tarvitse toimittaa?

Kyllä tarvitsee. Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden tulot. 

Minulla on kysyttävää maksupäätöksestä. Mihin olen yhteydessä?

Ota yhteyttä maksupäätöksen valmistelijaan.

Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa ja loppuu kesken kuukauden?

Varhaiskasvatusmaksu peritään lapsen varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta  hoidon aloituspäivästä alkaen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.  

Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kuukautta ennen hoidon päättymistä päiväkodin johtajalle. Usein kysytyt kysymykset laskutuksesta

Voiko laskun jakaa lähihuoltajan ja etähuoltajan kesken?

Laskua ei voi jakaa ja lasku lähetetään aina lähihuoltajalle. Asiakasmaksu määritetään lähihuoltajan toimittamien tulotietojen mukaan.

Milloin varhaiskasvatus laskutetaan?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa.

Miten poissaolot vaikuttavat asiakasmaksuihin?

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.


Muuta kysyttävää laskusta

sarah.kortell@krs.fi tai annika.heikkila@krs.fi