Lomakkeet

Hakemus on täytettävä ja jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista.

Jos päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve saada nopeasti päivähoitopaikka johtuu siitä, että jompikumpi tai molemmat vanhemmista ovat saaneet työpaikan, ovat aloittaneet opiskelut tai uudelleenkoulutuksen, hakemus on täytettävä ja jätettävä mahdollisimman pian, kuitenkin kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista

Hakemuslomake jätetään lastenhoidon johtajalle tai siihen päivähoitopaikkaan, josta ensisijaisesti haetaan hoitopaikkaa.

Muutoslomake

Koululaisten hakemus aamu/iltapäivätoimintaan

Wilma o Isak 22 255 50