Työelämäpäivät

R-22 ryhmän työelämään tutustumisen päivät toteutettiin 16.-17.4. yhteistyössä ruotsinkielisen lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden ja opinto-ohjaajan kanssa. 

Kävimme erilaisissa yrityksissä tutustumiskäynneillä ja toisena päivänä suuntasimme Vaasaan yliopistolle ja ammattikorkeakoululle. 

elinkeinotoimistollakone ketosella vierailullakone ketosellawartsilan esittely

yliopiston esittelyssayliopiston esittelyyliopistollakoulullaammattikorkeakoululla

 Kuvat Hanna Teräs