Opiskelijahuoltoryhmä

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opintojen ohjaaja. Lisäksi opiskelijahuoltoryhmä voi tarvittaessa pyytää lausuntoja tai edustuksen jostain muusta ammattiryhmästä. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään opiskelijoiden asioita.

Opiskelijahuoltoryhmän toimintaa ohjaa oppilashuoltolaki. Lukiossamme on myös oma opiskelijahuoltosuunnitelma. Jokaisen ryhmän asioita käydään läpi kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmänohjaaja tekee luokkansa koonnin huolen portaat -taulukon avulla.

Opiskelijahuoltoryhmän toimintasuunnitelmana on ennaltaehkäisevä opiskelijahuoltotyö.