Opiskelijahuoltotiimit

Lukiossamme toimii erilaisia opiskelijahuoltoon liittyviä tiimejä. Pedagoginen opiskelijahuoltotiimi, yhteisöllinen opiskelijahuoltotiimi sekä yksilökohtaisia opiskelijahuoltotiimejä.  Opiskelijahuollon tiimien kokoonpanot vaihtelevat. Pääosin opiskelijahuollon tiimeihin kuuluvat lukion asiantuntijoina rehtori, vararehtori, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opintojen ohjaaja. Lisäksi eri opiskelijahuollon kokoonpanot voivat tarvittaessa pyytää lausuntoja tai edustuksen jostain muusta ammattiryhmästä. Opiskelijahuollon pedagoginen tiimi kokoontuu kerran viikossa käsittelemään opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia ratkaisuja ja opiskelijoiden hyvinvointia. Myös huoltaja voidaan kutsua opiskelijahuollon eri ryhmiin. Huoltajien edustajat ovat mukana yhteisöllisessä opiskelijahuoltotiimissä. 

Opiskelijahuollollisten tiimien toimintaa ohjaa opiskelijahuoltolaki. Lukiollamme on myös oma opiskelijahuollon suunnitelma. Jokaisen opiskelijaryhmän asioita käydään läpi vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana ottaen kaikilta ryhmää opettavilta opettajilta koonti huolen portaat -taulukon avulla, jonka ryhmänohjaaja esittelee opiskelijahuollon pedagogiselle ryhmälle.

Opiskelijahuoltotiimien toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä opiskelijahuoltotyö. 

 Yleinen näkymä itäpuolelta

 Kuva Kristiinankaupungin itäpuolelta. Kuvaaja Hanna Teräs