Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. 
Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä.


Kaupunginvaltuuston tehtävät(Kuntalaki § 13) ovat:

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 
Valtuuston tulee:

 1. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista;

 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista;

 3. päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio;

 4. päättää Kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

 5. päättää Kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;

 6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

 7. valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

 8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

 9. valita tilintarkastajat;

 10. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta, sekä

 11. päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.