Kaupungin kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laskemat kuntien kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt sisältävät päästöt kotitalouksien kulutuksesta, kuntien hankinnoista ja investoinneista, sekä yksityisistä asuinrakennusinvestoinneista. Luvuissa on mukana sekä tarkastelualueella että tuontihyödykkeiden tuotannossa tarkastelualueen ulkopuolella muualla Suomessa ja ulkomailla muodostuvat suorat ja välilliset kasvihuonekaasupäästöt. Laskentavuosi on 2015.

statistik över totala konsumtionsbaserade utsläpp 2015 

Kulutusperusteisten päästöjen jakautuminen Kristiinankaupungissa

Konsumtionsbaserade utslappens fordelning i Kristinestad

Kristiinankaupungin kulutukseen perustuvista kokonaispäästöistä vuonna 2015 85 prosenttia tuli kotitalouksien kulutuksesta, 11 prosenttia kaupungin hankinnoista ja 4 prosenttia investoinneista.

 

Kaupungin kulutusperusteiset päästöt

stadens konsumtionsbaserade utslapp 2015

Kaupungin kulutukseen perustuvat päästöt vuonna 2015 jakautuivat seuraavasti:

  • 50 % aineet, tarvikkeet ja tavarat
  • 25 % asiakaspalveluostot
  • 25 % muiden palvelujen ostot

 

Lähde: https://kulutus.hiilineutraalisuomi.fi/

Katso, miten kotitalouksien kulutusperusteiset päästöt jakautuvat Kristiinankaupungissa: https://www.kristinestad.fi/kaupunki-kehitys-ja-hallinto/ilmasto-ja-kestavyystyo/kestava-arki/kestava-kulutus/klutusperaiset-kasvihuonekaasupaastot/

Tutustu kulutusperusteisten päästöjen laskemiseen täällä: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kulutusperusteiset_kasvihuonekaasupaastot