Pakkausjätettä

Tiesitkö tämän pakkausjätteestä?

Vuonna 2020 EU:ssa tuotettiin yhteensä 79,3 miljoonaa tonnia pakkausjätettä, eli 177 kg per henkilö.

40 % muovista ja 50 % paperista, jota käytetään EU:n alueella, käytetään pakkauksiin.

Förpackningsavfallet inom EU har ökat med 20 % de senaste 10 åren, mest i form av engångsförpackningar, och kommer att öka med ytterligare 19 % fram till 2030.

Förpackningar orsakar koldioxidutsläpp. 2030 beräknas de uppgå till 66 miljoner ton CO2.

Förpackningar förorenar mark, och utgör omkring hälften av den marina nedskräpningen.

 Återanvändningen av förpackningar är en viktig åtgärd för att minska detta avfall, men de senaste tio åren har andelen förpackningar som återanvänds minskar markant.