Jätehierarkia

Jätehierarkia on EU-direktiivi, joka ohjaa jätteen käsittelyä. Jätehierarkia koostuu viidestä tasosta.

Avfallstrappan FI2

1. Minimointi: Ensisijaisesti meidän tulee pyrkiä tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä. Se on paras tapa vähentää maapallon resurssien käyttöä ja ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

2. Uudelleenkäyttö: Joskus meillä ei enää ole käyttöä tavaroillemme. Silloin uudelleenkäyttö on paras vaihtoehto. Vanhat tavarat voi esimerkiksi lahjoittaa jollekin tai ne voi myydä kirpputorilla. Voit myös tehdä niistä jotakin muuta, eli käyttää ne uudelleen.

3. Kierrätys eli uusiokäyttö: Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, materiaalin voi kierrättää. Se tapahtuu esimerkiksi lajittelemalla jätteet, kompostoimalla tai panttaamalla (esim. tölkit).

4. Hyödyntäminen energiana: Jos materiaalia ei voi kierrättää, se tulee polttaa voimalaitoksessa, jolloin jätteessä oleva energia muuttuu sähköksi ja lämmöksi.

5. Loppusijoitus: Jäte, joka poistuu kiertokulusta, ja jota ei enää voi käsitellä muulla tavalla, menee loppusijoitukseen, eli heitetään pois lopullisesti. Osalle materiaalista (esimerkiksi asbesti) ainoa vaihtoehto on kaatopaikka.