Ympäristömerkit

Mitä eri merkkejä on olemassa ja mitä ne tarkoittavat?

Ympäristömerkit voivat antaa sinulle tietoa tuotteesta, jonka olet aikeissa ostaa, sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja kestävyyteen. Ympäristömerkit voivat auttaa sinua valitsemaan arjessa tuotteita, joilla on pienemmät ympäristövaikutukset. 

Voi olla vaikea pysyä selvillä eri ympäristömerkeistä ja niiden merkityksistä. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kaikki ympäristömerkit eivät ole vakiintuneita. Varo niin kutsuttua ”greenwashing”-ilmiötä, joka tarkoittaa, että yritykset markkinoivat itseään kestävimpinä kuin mitä ne todellisuudessa ovat, eli ne käyttävät esimerkiksi keksittyjä ympäristömerkkejä ja symboleita, joilla ei ole varsinaista merkitystä. Tässä on luettelo joistakin vakiintuneista ympäristömerkeistä, joita kannattaa pitää silmällä.

 

Eurolehti – EU:n luomutunnus

Luomuviljelyssä ei käytetä keinolannoitteita eikä kemiallisia torjunta-aineita. Eläinten rehu tuotetaan pääasiassa omalla tilalla. On myös tärkeää, että eläimet saavat oleskella ulkona ja saavat elää lajilleen luontaisella tavalla. Elintarvikkeiden luomumerkinnän edellytys on, että vähintään 95 % prosenttia tuotteesta on luomua, ja kaikki tuotantovaiheet on tarkastettu luomuvalvontaviranomaisen toimesta.

Eurolehti logo

 

Aurinkomerkki (Luomu) – vähintään 95 prosenttia raaka-aineista luomua

Merkki voidaan myöntää luomutuotannolle, jota valvoo suomalainen viranomainen. Merkintä löytyy ekologisista maataloustuotteista, elintarvikkeista, rehusta ja alkoholijuomista.

Aurinkomerkki logo

 

Leppäkerttu – suomalaisten luomutuotteiden merkki

Leppäkerttumerkki voidaan myöntää ainoastaan suomalaisille luomutuotteille, jotka on tuotettu Luomuliiton luomuviljelyn tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Maataloustuotteiden osalta 100 prosenttia raaka-aineesta ja jalostettujen tuotteiden osalta vähintään 75 prosenttia tulee olla kotimaista alkuperää. 

Leppäkerttu logo

 

Krav – ruotsalainen luomumerkintä

Krav on ruotsalainen luomumerkintä, mutta koska myymälöissämme on myös ruotsalaisia tuotteita, myös siitä on hyvä olla tietoinen. KRAV-merkillä varustettu ruoka on luomua, ja sillä on lisäksi korkeat vaatimukset liittyen luonnon monimuotoisuuteen, pienempiin ilmastovaikutuksiin, eläinten hyvinvointiin ja työntekijöiden hyviin työolosuhteisiin. KRAV-merkityn ruoan ei tarvitse olla ruotsalaista, vaan merkinnän voi löytää myös esimerkiksi kahvista ja kaakaosta. 

Krav logo

 

Fairtrade – Reilun kaupan merkki

Reilun kaupan merkki on kansainvälinen sertifikaatti raaka-aineille, joita viljellään maissa, joissa on laajamittaista köyhyyttä. Sertifikaatti tarkoittaa, että tuotteen tuotannossa on otettu huomioon korkeat sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaatimukset.

Fairtrade logo

 

MSC – kestävä kalastus

MSC (Marine Stewardship Council) on kansainvälinen organisaatio, joka työskentelee kalan ja äyriäisten ympäristömerkinnän puolesta. Ympäristömerkki osoittaa, että kalasta pidetään hyvää huolta, se tulee elinvoimaisista kalakannoista ja että on ryhdytty toimenpiteisiin kalastuksen vaikutusten vähentämiseksi meriympäristöön.

MSC logo

 

Joutsenmerkki – pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkki kertoo siitä, että tuote on ympäristön kannalta parhaiden joukossa. Merkin myöntämisen kriteerit liittyvät muun muassa energian ja resurssien käyttöön, päästöihin sekä ympäristölle haitallisten aineiden pitoisuuteen. Joutsenmerkki kertoo tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren aikana raaka-aineesta jätteeksi.

Joutsenmerkki logo

 

EU Ecolabel – Eurooppalainen vastine Joutsenmerkille

Merkin vaatimukset määritellään EU:n jäsenmaiden vastuutoimielinten toimesta. Suomessa merkinnästä vastaa Ympäristömerkintä Suomi Oy. Merkkiä kutsutaan myös EU-kukaksi. EU-kukka toimii samalla tavalla kuin Joutsenmerkki.

Ecolabel logo

 

GOTS – Tekstiilien ympäristömerkintä

GOTS – Global Organic Textile Standard – on tekstiilien kansainvälinen ympäristömerkintä. Ympäristömerkintä käsittää tuotteen koko elinkaaren raaka-aineesta tekstiiliksi, eli työstämisen, valmistuksen, pakkauksen, merkinnän, myynnin ja jakelun. GOTS asettaa lisäksi valmistustehtaiden työolosuhteisiin liittyviä vaatimuksia.

 Gots logo

 

Energialuokka

Merkintä kertoo, miten ympäristöystävällinen tuote on. Merkintä on tarkoitettu kodinkoneille ja tv-laitteille. Asteikko on A–G, jossa A on paras. On olemassa myös lisäsymboliasteikko A+, A++ ja A+++. A+++ on kaikkein ympäristöystävällisin siten, että tuote kuluttaa kaikkein vähiten energiaa. Merkintä on pakollinen koko Euroopassa.

Energialuokka logo

 

EKOenergy – kansainvälinen energian ympäristömerkintä

Energia, jota myydään ympäristömerkillä EKO-energia, täyttää tiukat kestävyyskriteerit. Sen avulla kerätään lisäksi rahaa ilmastorahastoon, jota käytetään rahoittamaan uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita kehitysmaissa. Merkintä viittaa laadukkaaseen ja uusiutuvaan sähköön, kaasuun, lämpöön ja viilennykseen.

Ekoenergy logo