Kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laskemat kuntien kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt sisältävät päästöt kotitalouksien kulutuksesta, kuntien hankinnoista ja investoinneista, sekä yksityisistä asuinrakennusinvestoinneista. Luvuissa on mukana sekä tarkastelualueella että tuontihyödykkeiden tuotannossa tarkastelualueen ulkopuolella muualla Suomessa ja ulkomailla muodostuvat suorat ja välilliset kasvihuonekaasupäästöt. Oletusarvoisesti tulokset esitetään vertailukelpoisuuden vuoksi asukaskohtaisina päästöinä, mutta kokonaispäästöt saa vaihtoehtoisesti näkyviin yläpalkin pudotusvalikosta. Laskentavuosi on 2015. Laskentaperiaatteet on kuvattu menetelmäkuvauksessa (Lisätietoa ja menetelmäkuvaus).

Tarkastelualueen päästötasoa voi verrata esimerkiksi kestävien elämäntapojen päästötasoihin. On arvioitu, että kestävien elämäntapojen henkeä kohden laskettujen kulutusperäisten kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjen globaalin tavoitetason tulisi vuonna 2030 olla 2,5 tCO2e / asukas (Sitra 2019). Vuoteen 2050 mennessä päästötason tulisi laskea tasolle 0,7 tCO2e / asukas. Kotitalouksien kulutuksen ohella kuntien hankinnat, investoinnit sekä yksityiset asuinrakennusinvestoinnit palvelevat kestävän elämäntavan toteutumista, minkä vuoksi myös niiden päästöt esitetään Syken laskemissa kuntien kulutusperäisissä päästötiedoissa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kotitalouksen kulutuskäyttäytymisen muutoksen ohella päättäjiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta merkittävää tukea muun muassa energiajärjestelmän ja liikenneinfrastruktuurin kehittämisen sekä tavaroiden ja palveluiden tuotannon ohjauksen kautta.

 

Kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt 2015 ja  tavoitetaso 2030

1

Kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt 2015:

 • Koko maassa 10,5 tCO2e/asukas
 • Kristiinankaupungissa 10,4 tCO2e/asukas
 • Maaseutumaisissa kunnissa 10,1 tCO2e/asukas

 

Kotitalouksien kulutus, kaupungin hankinnat ja investoinnit 2015

2

 1. Kotitalouksien kulutus 8,8 tCO2e/asukas
 2. Kuntien hankinnat 1,2 tCO2e/asukas
 3. Investoinnit 0,4 tCO2e/asukas

 

Kotitalouksien kulutus Kristiinankaupungissa 2015

3

 1. Ruoka 2,2 tCO2e/asukas
 2. Liikkuminen 2,0 tCO2e/asukas
 3. Asuminen 1,9 tCO2e/asukas
 4. Tavarat 1,5 tCO2e/asukas
 5. Palvelut 1,2 tCO2e/asukas

 

Lähde: https://kulutus.hiilineutraalisuomi.fi/

Laske kotitaloutesi päästöt tästä: https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/#/

Vinkkejä kestävämpään arkeen ja kulutukseen saat täältä: https://www.kristinestad.fi/kaupunki-kehitys-ja-hallinto/ilmasto-ja-kestavyystyo/kestava-arki/