Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta. Se tarkoitetaan hyvinvoinnin edellytysten siirtymistä ja kehittymistä sukupolvelta toiselle. Sen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta yksilöiden hyvinvoinnissa ja osallisuudessa. Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä perusoikeuksien ja elämän perusedellytysten toteutumista. Väestönkasvu, köyhyys, puutteellinen ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten epätasa-arvo sekä puutteet koulutuksen järjestämisessä ovat esimerkkejä maailmanlaajuisista sosiaalisen kestävyyden haasteista.

Lähde: Opetushallitus

1 Ei koyhyytta3 Terveytta ja hyvinvointia4 Hyva koulutus5 Sukupuolten tasa arvo10 Eriarvoisuuden vahentaminen