Kulttuurinen kestävyys

Kulttuurinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta. Se takaa kulttuurien kehittymisen ja säilymisen sukupolvelta toiselle. Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kulttuuriperinnön näkökulmasta kielten, perinteiden ja tapojen vaalimista ja eteenpäin välittämistä, monimuotoisuuden arvostamista ja kaikkien oikeuksien kunnioittamista.  Kulttuurisen kestävyyden tavoitteena on kulttuuriperinnön vaalimisen lisäksi eri kulttuurien välisen yhteiselon edistäminen. Näin ollen myös rauhan, ihmisoikeuksien ja yhteistyön edistäminen ovat merkittävä osa kulttuurista kestävyyttä.

Lähde: Opetushallitus

11 Kestavat kaupungit ja yhteisot16 Rauha oikeudenmukaisuus ja hyva hallinto17 Yhteistyo ja kumppanuus