Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta. Se tarkoittaa tasapainoista, kestävää kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai pääoman, kuten luonnonvarojen liikakäyttöön tai hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille sekä kansallisen hyvinvoinnin edistämiselle. Taloudellinen kehitys on kestävää silloin, kun maapallon resurssit ehtivät uusiutua nopeammin kuin niitä käytetään. Kestävään talouteen kuuluu uusiutumattomien luonnonvarojen kohtuullinen käyttö, uusiutuvien luonnonvarojen käyttö, jätteiden minimointi ja tehokas kierrätys. Kestävä talous on erityisesti sosiaalisen kestävyyden perusta, ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen puolestaan ehkäisee muuttuvassa maailmantaloudessa syntyviä vaikeuksia.

Lähde: Opetushallitus

2 Ei nalkaa8 Ihmisarvoista tyota ja talouskasvua9 Kestavaa teollisuutta innovaatioita ja infrastruktuureja12 Vastuullista kuluttamista