Ekologinen kestävyys

Ekologinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta ja samalla sen perusta. Sen edellytyksenä on arvo- ja asennemaailman muuttuminen luonnon itseisarvon kattavaksi sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon ja ympäristön uusiutumis- ja kestokykyyn. Ekologisen kestävyyden tavoitteena on säilyttää kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden sekä käyttää luonnonvaroja kestävästi. Ihmisten hyvinvointi ja sen ulottuvuudet (sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset) perustuu ekologiselle kestävyydelle.

Lähde: Opetushallitus 

6 Puhdas vesi ja sanitaatio7 Edullista ja puhdasta energiaa13 Ilmastotekoja14 Vedenalainen elama15 Maanpaallinen elama