Kestävä kehitys

Kestävällä kehityksellä viitataan paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti ohjattuun muutokseen, jonka tavoitteena on säilyttää ja taata hyvät elämän mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Tulevaisuuden tarpeiden ja hyvien elinolosuhteiden takaaminen edellyttää sitä, että päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan luonnon kantokyvyn ja moninaisuuden säilymisen asettamissa rajoissa tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihminen ja talous, niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Kestävä kehitys onkin monia erilaisia näkökulmia leikkaava tavoite, joka jaotellaan neljään eri ulottuvuuteen: ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.  

SDG FI

Agenda 2030 on YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopima toimintaohjelma, jolla ohjataan kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelma on universaali, kaikkia maailman valtiota sitova poliittinen asiakirja. Se sisältää 17 laajaa kestävän kehityksen tavoitetta, joista jokainen sisältää omat alatavoitteensa. Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. Yhdenvertaisen kehityksen mahdollistaminen ja tulevaisuuden sukupolvien elinolojen turvaaminen ovat kaikkien tavoitteiden keskiössä. Tavoitteet linkittyvät vahvasti toisiinsa, eikä niistä yhtäkään voida saavuttaa toisen kustannuksella. Tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan valtion, päättäjien ja yksittäisten kansalaisten aktiivista osallistumista. Kokeile Bli Målveten-peliä (ruotsiksi) saadaksesi oman tehtävälistasi tavoitteita varten!