Saimme 108 vastausta ilmastokyselyyn, tätä mieltä olitte  

Saimme 108 vastausta ilmastokyselyyn, tätä mieltä olitte  

12.12.2023

Kesällä 2023 Kristiinankaupunki toteutti ilmastokyselyn. Kysely oli saatavilla sekä paperisena että sähköisenä versiona, jotta mahdollisimman monella oli mahdollisuus moni vastata siihen. Ilmastokyselyyn vastasi 108 henkilöä, ja se antoi kuvan siitä, miten ihmiset ajattelevat ja mitä he pitävät tärkeänä ilmastotyön kannalta.  

Hieman alle puolet, eli 45,4 % vastaajista, oli 41–60-vuotiaita. 26,9 % vastaajista kuului 21–40-vuotiaiden ikäryhmään, 25,9 % yli 60-vuotiaiden ikäryhmään ja vain kaksi henkilöä (1,9 %) alle 20-vuotiaiden ikäryhmään.  
Useimmat vastaajista, 68,5 %, asuivat Kristiinankaupungissa kokoaikaisesti, 21,3 % oli vapaa-ajan asukkaita tai Kristiinankaupungissa osa-aikaisesti asuvia, 6,5 % oli matkailijoita ja 3,7 % vastaajista työskenteli Kristiinankaupungissa, mutta asui muualla.  

Kyselyn vastauksista käy selvästi ilmi, että vastaajat ovat huolissaan ilmastonmuutoksen seurauksista. Asteikolla 1–5, jossa numero 1 vastasi ”ei lainkaan huolissaan” ja numero 5 vastasi ”erittäin huolissaan”, 18,5 % vastaajista valitsi numeron 1 tai 2. 27,8 % valitsi numeron 3 ja peräti 53,7 % valitsi numeron 4 tai 5. Enemmistö kertoi myös olevansa valmis muuttamaan elämäntapojaan, jos se auttaa ilmastoa.  

Kyselyssä tiedusteltiin, mitä vastaajat toivoisivat Kristiinankaupungin tekevän edistääkseen asukkaiden mahdollisuuksia tehdä omia ilmastotoimia sekä mitä he toivoisivat kaupungin tekevän edistääkseen ilmastotyötä kaupungin toiminnassa.  

Kysyttiin esimerkiksi, miten kaupunki voisi helpottaa kulkemista vähäpäästöisesti, pitäisikö kaupungin siirtyä uusiutuvaan energiaan kaupungin kiinteistöjen lämmityksessä ja toiminnassa sekä mitkä toimenpiteet koettiin tärkeiksi kiertotalouden, materiaalitehokkuuden ja vähäpäästöisten hankintojen kannalta.  

Suuri osa kyselyyn vastanneista (40,7 %) ei osannut sanoa, tekeekö kaupunki hyvää ilmastotyötä vai ei, koska tieto kaupungin ilmastotyöstä ei ollut tavoittanut heitä. Tämä oli tilanne kesällä. Syksyn aikana olemme perustaneet kaupungin verkkosivun alaisuuteen omia sivuja ilmasto- ja kestävyystyölle.

17,6 % oli sitä mieltä, että kaupunki tekee hyvää ilmastotyötä, 35,2 % piti kaupungin ilmastotyötä hyvänä, mutta katsoi, että enemmän olisi tehtävissä. 6,4 % puolestaan katsoi, että kaupungin ilmastotyö on riittämätöntä.  

Kaupungin ilmasto- ja kestävyyskoordinaattori Amanda Åkerstenin tehtävänä on tukea koko organisaatiota ilmasto- ja kestävyyskysymyksissä, ja hänen tulee myös laatia Kristiinankaupungin ensimmäinen ilmastostrategia ja -suunnitelma. Hän iloitsee siitä, että monet vastasivat kyselyyn. - Se antaa minulle käsityksen siitä, mitä kristiinalaiset ajattelevat ja tuntevat, ja se toimii hyvänä pohjana jatkotyölleni.  

Sivustollamme on pidempi tiivistelmä kyselystä. Tiivistelmässä on vastaukset kaikkiin esitettyihin kysymyksiin sekä joitain avoimia vastauksia.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle