Kristiinankaupungille myönnettiin 45 000 euroa valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen

Kristiinankaupungille myönnettiin 45 000 euroa valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen

14.09.2023

Lain mukaan kaikilla kunnilla tulee olla ilmastosuunnitelma. Ilmastosuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, joka sisältää toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ympäristöministeriö tiedotti aiemmin tänä vuonna mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kristiinankaupungin kaupunki jätti hakemuksen kesäkuun alussa, ja sille on nyt myönnetty 45 000 euroa kyseistä tarkoitusta varten. Se on suurin summa, jonka yksittäinen kunta voi saada. 
  
Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen 29 hankkeelle, joihin osallistuu yhteensä 63 kuntaa. Avustusta myönnettiin yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. 
  
Avustuksen saamisen edellytys on, että hakija ja avustuksen saaja on kunta. Laadittavan ilmastosuunnitelman on myös täytettävä ilmastolain vaatimukset. Vuosina 2021–2025 tukea myönnetään vain kunnille, joilla ei vielä ole ilmastosuunnitelmaa.  
  
Kaupungin ilmasto- ja kestävyyskoordinaattori Amanda Åkersten iloitsee päätöksestä. - Avustus on erittäin tervetullut, koska se mahdollistaa sen, että voimme käyttää tarvittavan ajan erittäin hyvän ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hyvä ilmastosuunnitelma luo edellytykset tehokkaalle ja pitkäjänteiselle ilmastotyölle. 
  
Positiivinen päätös valtionavustuksesta sisältää ehtoja, jotka avustuksen saajan tulee huomioida. Avustusta maksetaan todellisten kustannusten perusteella, ja valmis ilmastosuunnitelma on lähetettävä ympäristöministeriölle. Avustusta ei myönnetä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen.  
  
Ilmastosuunnitelma on tärkeä työkalu kaupungin sitoutumisen osoittamiseksi kohti kestävämpää tulevaisuutta kaupunkilaisten hyväksi.  
  
Suunnitelman on oltava valmis ja kaupunginvaltuuston hyväksymä viimeistään 31.8.2024.  
  
Hiilineutraali Suomi on yksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelman teemoista. Rahoitukseen ja avustushakuun voi tutustua Rakennerahastot-verkkosivuilla. 

Lue lisää: Moni uusi kunta lähtee kehittämään ilmastotyötään (Ympäristöministeriö)

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle