Rakennusvalvonta

Tervetuloa rakennusvalvontaan

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. (MRL 124 §).

HUOMIO

Oikealla kuva esittää alueet jotka ovat tutkimuksellisesti ja suojelullisesti mielenkiintoisia. Punaiset alueet ovat 1. luokka ja keltaiset 2. luokka. Ennen kun suoritetaan maankaivu-toimenpiteitä luokka 1 ja 2 alueella on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan.

Toimenpide ei vältämättä ole Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvanvarainen mutta Pohjanmaan museo ja Museovirasto voivat olla kiinostuneita suorittamaan inventointia ennen toimenpiteitä.

 

ARK2

 

 

Sivuvastaava: Rakennustarkastaja

Kuva: Ari-Johan Myllyniemi