Kiinteistöjen ilmoituslomake

Kiinteistöjen ilmoituslomake (pdf, 336 kt)

Omistajan tiedot

Omistajalaji

Kiinteistön tiedot

Mikäli ei ole mahdollisuutta tarkistaa rakennuksia kiinteistöllä, ottaa kaupunki teihin yhteyttä.

Mikäli kiinteistöllä ei ole rakennuksia, voit lähettää lomakkeen sivun alareunasta.

Rakennus

Täytä jokaisen kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen tiedot erikseen.

Lämmönlähde
Liittymät verkostoihin
Rakennuksen varustetaso
Huoneistotyyppi ja -ala
Huoneistotyyppi ja -ala
Onko rakennuksessa tehty perusparannusta?
Perusparannuksella tarkoitetaan kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi.

Kaupunki toimittaa kerätyt tiedot eri viranomaisen rakennustietojen rekistereihin, mm. verohallinnolle (laki verotusmenettelystä 18 §). Mikäli annetut tiedot ovat puutteelliset tai ristiriidassa jo olemassa olevien tietojen kanssa (kiinteistöverotiedot, rakennuskanta ja ilmakuva), kiinteistöllä suoritetaan karoituskäynti.

HUOM: tarkistathan, että saat lopuksi vahvistusviestin näytöllä, painettuasi "lähetä"-nappia. Mikäli et näe vahvistusviestiä, ota yhteyttä osoitteeseen tekninen.keskus@krs.fi  
(Viesti ei tule sähköpostiin, vaan näytetään näytöllä.)