Tieavustukset

Tieavustukset vuoden 2023 kunnossapitokustannuksille 

Yksityistielakia on tarkistettu ja kunnalliset tielautakunnat lakkautettiin vuoden 2019 lopulla. Kristiinankaupungin kaupunki myöntää edelleen avustusta tiekunnille lain 50 §:n edellytysten perusteella.  Avustuksen saaminen edellyttää seuraavien kriteerien täyttymistä:

  • Perustettu tiekunta, joka hoitaa tietä koskevia asioita.
  • Tiekuntaa koskevat tiedot yksityisrekisterissä (Maanmittauslaitos) ja yksityistietä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset. Yksityistielaki §50.
  • Tien pituus on vähintään 250 m ja sen varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous.
  • Jos tiekunta anoo sekä kesä- että talvikunnossapitoa, sen tulee toimittaa kaksi erillistä tieavustuslomaketta.
  • Selvitys (kopiot kuiteista) tien kunnossapitokustannuksista.
  • Tiekunta käyttää päivitettyä Kristiinankaupungin kaupungin tieavustuksen hakulomaketta 1/2024.

Kesäkunnossapito

Vuoden 2024 talousarviosumma on 20 000 euroa.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kunnossapitokustannukset kuten soraus, lanaus, ojitus, rumpujen rakentaminen ja tieojien vesakon raivaaminen. Hallinnollisia kustannuksia ei lasketa kunnossapitokustannuksiksi. Vaaditaan selvitys kustannuksista (kopiot kuiteista). Avustusta haetaan jälkikäteen, vuonna 2024 haetaan vuoden 2023 kunnossapitokustannuksia.
Jos tielle myönnetään valtionavustusta kunnossapitokustannuksiin, kustannuksista otetaan huomioon ainoastaan 50 %.

Talvikunnossapito

Vuoden 2024 talousarviosumma on 4 000 euroa.
Hallinnollisia kustannuksia ei lasketa kunnossapitokustannuksiksi. Vaaditaan selvitys kustannuksista (kopiot kuiteista). Avustusta haetaan jälkikäteen, vuonna 2024 haetaan vuoden 2023 kunnossapitokustannuksia.

Sähköinen hakemus

Tiekuntaa kehotetaan käyttämään päivitettyä hakulomaketta.  
Täytä sähköinen hakulomake ja tallenna se tietokoneelle. Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse KRS Kadulle.

Tieavustusten hakulomake

Täytettävä hakemuslomake (pdf, 932kB)

Paperihakemukset

Tiekuntaa kehotetaan käyttämään päivitettyä hakulomaketta.  
Paperiset hakemusasiakirjat voidaan toimittaa paperisina postitse osoitteeseen Tekninen keskus, KRS Katu, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki tai käymällä Teknisessä keskuksessa. Laita kuoreen merkintä ”Tieavustus”.

Tieavustuslomake 

Word (160kB)
PDF (188kB)

 

Kunnossapitoavustusta hakevien yksityisteiden tulee toimittaa hakemuksensa KRS Kadulle 
viimeistään 29.02.2024 klo 16:00. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Teknisellä palvelualueella on oikeus hylätä puutteellinen hakemus, joka ei täytä edellä mainittuja kriteerejä.
Tekninen lautakunta päättää avustuksen myöntämisestä lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Hyödylliset linkit

Maanmittauslaitos - yksityistiereksiteri

Väylävirasto - Digiroad

Yksityistielaki

Tieyhdistys

Yhteystiedot

Tierakennusmestari
Niklas Brandt, puh.040 545 0021

Sihteeri
Terés Berglund, puh. 040 591 9801

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@krs.fi

Valtion avustuksia

ELY-keskus myöntää valtion avustuksia yksityisteiden parantamiseen ja korjaamiseen. Lue lisää avustushakemuksista tästä