Maanvuokrat

Kaupunki vuokraa tontteja ja alueita eri tarkoituksiin. Suurimman osan vuokrasuhteista muodostavat vapaa-ajanasutuksen rakennuspaikat. Muita vuokria ovat asunto- sekä teollisuus- ja varastointikäyttöön tarkoitetut tontit.

Lisäksi vuokrataan maanviljelymaata.

Hintatiedot

 

Vuokraoikeuden luovuttaminen

Vuokralaisella on useimpien vuokrasopimusten mukaan oikeus luovuttaa vuokraoikeus kolmannelle vuokranantajaa kuulematta.

Vastaanottaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan luovutuksesta vuokranantajalle 3 kuukauden kuluessa luovutuksesta.

Ilmoitukseen liitetään alkuperäinen vuokrasopimus sekä jäljennös luovutusasiakirjoista.

Vastaanottaja on maakaaren säädösten nojalla (540/95) velvollinen kirjauttamaan vuokraoikeutensa.

 

Yhteyshenkilö:

Emilia Grannas, mittausteknikko
Puh: 06-221 6252, 040-354 7772
Faksi: 06-221 6285
sähköposti: etunimi.sukunimi@krs.fi
osoite: Lapväärtintie 10, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI