Maanvuokrat

Kaupunki vuokraa tontteja ja alueita eri tarkoituksiin. Suurimman osan vuokrasuhteista muodostavat vapaa-ajanasutuksen rakennuspaikat. Muita vuokria ovat asunto- sekä teollisuus- ja varastointikäyttöön tarkoitetut tontit. Lisäksi vuokrataan maanviljelymaata.

Vuokraoikeuden luovuttaminen

Vuokralaisella on useimpien vuokrasopimusten mukaan oikeus luovuttaa vuokraoikeus kolmannelle vuokranantajaa kuulematta.

Vastaanottaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan luovutuksesta vuokranantajalle 3 kuukauden kuluessa luovutuksesta.

Ilmoitukseen liitetään alkuperäinen vuokrasopimus sekä jäljennös luovutusasiakirjoista.

Vastaanottaja on maakaaren säädösten nojalla (540/95) velvollinen kirjauttamaan vuokraoikeutensa.

Yhteyshenkilö

Magnus Storsjö, mittausteknikko

Puh: 050-3502736

S-posti: etunimi.sukunimi@krs.fi
Osoite: Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki