Merkitseminen ja sijantikatselmus

 

Uudisrakennusten paikan merkitseminen

Jos rakennuslupaan on "Katselmukset"-otsikon alle merkitty, että rakennus on merkittävä maastoon, tai että sijaintikatselmus on suoritettava, on nämä toimenpiteet tilattava mittaustoiminnalta. Merkintä tilataan ennen rakennustyön alkamista ja sijaintikatselmus kun perustus on valmis. Toimenpiteet on tilattava n. 2 päivän toimitusaika huomioon ottaen.
Yllä mainittujen toimenpiteiden maksut laskutetaan rakennusluvan yhteydessä.

Yhteyshenkilö:

Emilia Grannas, mittausteknikko
Puh: 06-221 6252, 040-354 7772
Faksi: 06-221 6285

sähköposti: etunimi.sukunimi@krs.fi
Osoite: Lapväärtintie 10, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI