Merkitseminen ja sijantikatselmus

Uudisrakennusten paikan merkitseminen

Jos rakennuslupaan on "Katselmukset"-otsikon alle merkitty, että rakennus on merkittävä maastoon, tai että sijaintikatselmus on suoritettava, on nämä toimenpiteet tilattava mittaustoiminnalta. Merkintä tilataan ennen rakennustyön alkamista ja sijaintikatselmus kun perustus on valmis. Toimenpiteet on tilattava n. 2 päivän toimitusaika huomioon ottaen.
Yllä mainittujen toimenpiteiden maksut laskutetaan rakennusluvan yhteydessä.

Yhteyshenkilö

Magnus Storsjö, mittausteknikko
Puh: 050 350 2736

s-posti: etunimi.sukunimi@krs.fi
Osoite: Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki