Kartat

Pohjakartat

Mittaustoimi vastaa Kristiinankaupungin omasta karttatuotannosta. Meillä on pohjakarttoja kantakaupungin alueesta, sekä seuraavista kyläkeskuksen alueista: Tiukka, Lålby, Lapväärtti, Dagsmark ja Siipyy, sekä Pyhävuoren alueesta. Kartat ovat numeerisessa muodossa.

Hintatiedot

Rakennuslupakartat (täydennetty tonttikartta)

Tarvitaan hakiessa rakennuslupaa.

Kartasta selviää voimassa olevat kiinteistötiedot (rajat, pinta-ala, tontin numero y.m.), tarvittavat tiedot pohjakartasta (rakennukset y.m.), sekä voimassa olevat asemakaavamääräykset.

Hinta: 40 €

Osoitekartat

Osoitekartta on kaksipuolinen, A1-kokoisena ja neliväripainatuksena. Ykkös-sivulla on osoitekartat Kristiinankaupungin ja Lapväärtin keskustoista, sekä kohdehakemisto, katu- ja tienimiluettelot y.m.
Toisella sivulla on haja-asutusalueen (koko kunta) osoitekartta, tienimiluetteloineen, sekä ote GT-kartasta.
Osoitekartta on myös kaupungin kotisivulla.

Yhteyshenkilöt

Tony Östersund, maankäyttöpäällikkö (virkavapaa)
Puh: 06-221 6233, 040-356 6450
Faksi: 06-2216285

Magnus Storsjö, mittausteknikko ja v.t. maankäyttöpäällikkö
Puh: 050-3502736
Faksi: 06-221 6285

sähköposti: etunimi.sukunimi@krs.fi
Osoite: Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki