Kartat

Pohjakartat

Mittaustoimi vastaa Kristiinankaupungin omasta karttatuotannosta. Meillä on pohjakarttoja kantakaupungin alueesta, sekä seuraavista kyläkeskuksen alueista: Tiukka, Lålby, Lapväärtti, Dagsmark ja Siipyy, sekä Pyhävuoren alueesta. Kartat ovat numeerisessa muodossa.

Hintatiedot (pdf, 421 kt)

Rakennuslupakartat (jpg, 1,59 Mt) (täydennetty tonttikartta)

Tarvitaan hakiessa rakennuslupaa.

Kartasta selviää voimassa olevat kiinteistötiedot (rajat, pinta-ala, tontin numero y.m.), tarvittavat tiedot pohjakartasta (rakennukset y.m.), sekä voimassa olevat asemakaavamääräykset.

Hinta: 40 €

Osoitekartat

Osoitekartta on kaksipuolinen, A1-kokoisena ja neliväripainatuksena. Ykkös-sivulla on osoitekartat Kristiinankaupungin ja Lapväärtin keskustoista, sekä kohdehakemisto, katu- ja tienimiluettelot y.m.
Toisella sivulla on haja-asutusalueen (koko kunta) osoitekartta, tienimiluetteloineen, sekä ote GT-kartasta.
Osoitekartta on myös kaupungin kotisivulla.

Yhteyshenkilöt

Lauri Koskinen, vt. maankäyttöpäällikkö

Puh. 040 356 6450

Magnus Storsjö, mittausteknikko 

Puh. 050 350 2736

 

S-posti: etunimi.sukunimi@krs.fi
Osoite: Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki