Mittaustoimi

Yleistä

Mittausosasto hoitaa kiinteistönmuodostustehtävät asemakaava-alueilla (tonttijaot, tontin lohkomiset ja yleisten alueiden lohkomiset). Asemakaava-alueiden ulkopuolella Maanmittauslaitos (www.maanmittauslaitos.fi/) hoitaa kiinteistönmuodostustehtävät.

Maanmittausteknikko toimii toimitusinsinöörinä ja on siten myös julkinen kaupanvahvistaja.

Me suoritamme ne viranomaistehtävät jotka koskevat uusien rakennuksien maastoon merkitsemiset ja sijaintikatselmukset.

Mittausosasto ylläpitää kaupungin pohjakartat ja osoitekartat ja vastaa kaupungin vuokratoiminnasta.

Mittausosasto hoitaa myös erilaiset maastomittaukset, esim.:

- kartoitukset

- vaaitukset

- tarkistusmittaukset (rakennukset ja tiet y.m.)

Kristiinankaupungin ensimmäinen "asemakaava" vuodelta 1651.

Esimerkki tonttijaonmuutoksesta kaupungin vanhassa keskustassa.

Tonttikartta samasta alueesta (ruotsinkielisen ala-asteen tontti), laadittu tontinlohkomistoimituksessa, yllämainitun tonttijaon mukaisesti.

Ote numeerisesta pohjakartastamme, vektorimuodossa.

Osoitekartta.