Kristiinankaupungin rantayleiskaavan tarkistus – Storskären ja Småskärsgrundet

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 26.6.2023 § 50

Kaavamuutos on tullut voimaan 8.8.2023.

Rantayleiskaavaehdotus on yleisesti nähtävillä ajalla 22.02.2023 – 27.3.2023 kunnan verkkosivustolla (Asuminen ja ympäristö -> Ajankohtaiset kaavat).

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kristiinankaupungin rantayleiskaavan tarkistus – Storskären ja Småskärsgrundet) ja on jätettävä 27.3.2023 mennessä.

Myös sähköinen lomake "Muistutus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Kaavaehdotus (862 kt)
Kaavaselostus (2,17 Mt)
Osallistumis ja arviointisuunnitelma (1,70 Mt)
Luontoselvitys / YVA (2,90 Mt)

 

 

KAAVALUONNOS 

Kaavaluonnos  on yleisesti nähtävillä ajalla 1.11. - 9.12.2022 kunnan verkkosivustolla.

Palaute toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kristiinankaupungin rantayleiskaavan tarkistus – Storskären ja Småskärsgrundet ) ja on jätettävä 9.12.2022 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiassa" on käytettävissä.

Kaavakartta (0,9 mt)

Kaavaselostus (2,25 mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoselvitys (ruotsiksi)

Mielipide kaava-asiassa

 

 

OSALLISTUMIS- JA  ARVIOINTISUUNNITELMA

Kaavatarkistuksen tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet siirtää rakentamaton RA-rakennuspaikka Storskäreniltä Småskärsgrundetille. Tavoitteena on siten mahdollistaa loma-asunnon ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentaminen Småskärsgrundetille ja poistaa rakentamismahdollisuudet kiinteistöltä Storskärenillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä ajalla 23. - 25.4.2022 kunnan verkkosivustolla.

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Storskären ja Småskärsgrundet:n kaavamuutos ja on jätettävä 25.4.2022 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiasta" on käytettävissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1,3 mt)