Dagsmarkin osayleiskaavan osan tarkistus

Dagsmarkin osayleiskaavan osan tarkistus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 ja kaava on tullut voimaan.

Kaavakartta

Kaavaselostus