Sisäsataman asemakaava

Kaavaluonnos
Luonnos on yleisesti nähtävillä ajalla 8.7. - 13.9.2021 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Sisätaman asemakaava) ja on jätettävä 13.9.2021 mennessä. Myös sähköinen lomake "Huomautus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Liitteet

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys

              Liite 1, rakennuslistaus

              Liite 2, rakennusinventointikortit