Sisäsataman asemakaava

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston päätös 25.11.2021

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti

  1. aloittaa neuvottelut Arca Nova Gruppenin kanssa Sisäsataman suunnitteluvarauksesta,
  2. että kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston tulee hyväksyä sopimus suunnitteluvarauksesta ennen sen allekirjoittamista, sekä
  3. että Sisäsataman asemakaavaan liittyvä työ keskeytetään neuvottelujen ajaksi.

 

Kaavaluonnos

Luonnos on yleisesti nähtävillä ajalla 8.7. - 13.9.2021 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Sisätaman asemakaava) ja on jätettävä 13.9.2021 mennessä. Myös sähköinen lomake "Huomautus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Liitteet

Kaavakartta (PDF 428 kB)

Kaavaselostus (PDF 5,81 MB)

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys (PDF 6,23 MB)

              Liite 1, rakennuslistaus (PDF 1,30 MB)

              Liite 2, rakennusinventointikortit (PDF 7,48 MB)