Osayleiskaava, Stora Sandjärv, aurinkopuisto

Kaavaluonnos

Stora Sandjärv aurinkopuiston osayleiskaavaluonnos on yleisesti nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ajalla 20.6.2024-12.8.2024 kunnan verkkosivustolla (Asuminen ja ympäristö -> Ajankohtaiset kaavat)

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Stora Sandjärv aurinkopuiston osayleiskaavaluonnos) ja on jätettävä 12.8.2024 mennessä.

Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiassa" on käytettävissä.

Kaavaluonnoksesta järjestetään yleinen infotilaisuus 30.7.2024 Uttermossan nuorisotalolla Vuoripolku 35 alkaen klo 17:00.

Kaavakartta (268 kt)

Kaavaselostus (8,95 mt)

Selvitykset

Hulevesiselvitys (979 kt)

Ilmastovaikutusten arviointi (456 kt)

Kasvillisuusselvitys (2263 kt)

Liito-oravaselvitys (1827 kt)

Pesimälinnustoselvitys (1420 kt)

Arkeologinen selvitys (3871 kt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3662 kt)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Stora Sandjärv aurinkopuiston osayleiskaavasta on yleisesti nähtävillä ajalla 23.2.2024 -29.3.2024 kunnan verkkosivustolla (Asuminen ja ympäristö -> Ajankohtaiset kaavat).

Kirjallinen palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Stora Sandjärv aurinkopuiston osayleiskaava) ja on jätettävä 29.3.2024 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide OAS:n riittävyydestä" on käytettävissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 12038 kb)