Nordi - Poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu

Kuulutetaan Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 173 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 86 §:n mukaisesti seuraava asia.

Nordi Oy hakee poikkeuslupaa ja suunnittelutarveratkaisua aurinkovoimalan rakentamista varten Kristiinankaupunkiin. Hankealue koostuu pääosin Kristiinankaupungin entisestä yhdyskuntajätteen kaatopaikasta ja PVO-Lämpövoiman hiilivoimalaitoksen käytössä olleesta tuhkan läjitysalueesta. Suunniteltu aurinkovoimala sijaitsee Lålbyssä kiinteistöillä 287-407-13-34, 287-407-13-71, 287-407-13-70, 287-407-13-94 ja 287-421-15-24. Alue on kaavoitettu.

Ennen asian ratkaisemista naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Asian ratkaisua koskevat muistutukset tulee jättää 25.08.2023 klo 15.00 mennessä. Kirjalliset muistutukset lähetetään Tekniseen palvelualueen, os. Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki. 

Myös sähköinen lomake "Muistutus suunnittelutarveratkaisusta" on käytettävissä.

Liitteet:

Suunnittelutarve- ja poikkeuslupahakemus Lålbyn aurinkovoimala, Kristiinankaupunki (pdf, 2,06 mt)

Kartta 1 (pdf, 0,4 mt)

Kartta 2 (pdf, 15,5 mt)

Kartta 3 (pdf, 11,6 mt)

 

Tekninen palvelualue