Kristiinankaupungin rantayleiskaavan tarkistus – Storskären ja Småskärsgrundet

KAAVALUONNOS 

Kaavaluonnos  on yleisesti nähtävillä ajalla 1.11. - 9.12.2022 kunnan verkkosivustolla.

Palaute toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kristiinankaupungin rantayleiskaavan tarkistus – Storskären ja Småskärsgrundet ) ja on jätettävä 9.12.2022 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiassa" on käytettävissä.

Kaavakartta

Kaavaselostus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoselvitys (ruotsiksi)

Mielipide kaava-asiassa

 

 

OSALLISTUMIS- JA  ARVIOINTISUUNNITELMA

Kaavatarkistuksen tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet siirtää rakentamaton RA-rakennuspaikka Storskäreniltä Småskärsgrundetille. Tavoitteena on siten mahdollistaa loma-asunnon ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentaminen Småskärsgrundetille ja poistaa rakentamismahdollisuudet kiinteistöltä Storskärenillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä ajalla 23. - 25.4.2022 kunnan verkkosivustolla.

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Storskären ja Småskärsgrundet:n kaavamuutos ja on jätettävä 25.4.2022 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiasta" on käytettävissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1,3 mt)