KRS-Vatten

Fosta sidan bild 14

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Vattenförsörjningschef    Ari Hakala         tfn 0400 662 892

Vattenverksskötare         Leif Sjöqvist       tfn 0400 560 165

Reningsverket                Kim Andtfolk      tfn 0400 667 806

Sekreterare                     Birgitta Nylund  tfn 06 221 6229

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

 

 

 

Ansvarar för

Vattenverket och vattenledningarna i Stamstaden, Ömossa, Sideby och Backby. Avloppsverket och avloppsledningarna i Stamstaden, Lappfjärd och Dagsmark.

 

Felanmälningar dejureringstelefon: +358406743550

Uppdaterat 18.10.2017, klockan 12.50, Leif Sjöqvist.