KRS-Vatten

Fosta sidan bild 14

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Vattenförsörjningschef    Ari Hakala         tfn 0400 662 892

Vattenverksskötare         Leif Sjöqvist       tfn 0400 560 165

Reningsverksskötare      Kim Andtfolk      tfn 0400 667 806

Sekreterare                     Birgitta Nylund  tfn 06 221 6229

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

 

Medlemmar i direktionen för åren 2013-2016

Lars Riissanen                  Solvägen 15                  64100 Kristinestad

Päivi Isuls viceordf.           Lappfjärdsvägen 831    64300 Lappfjärd

Eva-Stina Berg                  Blångatan 15                64480 Skaftung

Gun-Kristin Nordström      Sundströmskagatan 4   64100 Kristinestad

Jari Hakala                        Stenbackantie 62          64300 Lappfjärd

Ronny Lillmals                   Mörtmarkvägen 253      64140 Tjöck

Jaakko Nummela               Carlsrontie 80               64100 Kristinestad

Ersättare

Ann Louise Heikkilä            Skolgatan 12                64100 Kristinestad

Ulla Iisakkala                       Auringontie 13             64100 Kristiinankaupunki

Ingolf Antfolk                       Hedenvägen 362         64440 Ömossa

Sixten Berg                         Norrviksvägen 160       64320 Dagsmark

Ilkka Myllymäki                   Käringkoskvägen 734   64820 Kärjenkoski

Margareta Utter                   Strandgatan 57            64100 Kristinestad

Kennet Kangas                   Hedentie 414                64440 Metsälä

 

Ansvarar för

Vattenverket och vattenledningarna i Stamstaden, Ömossa, Sideby och Backby. Avloppsverket och avloppsledningarna i Stamstaden, Lappfjärd och Dagsmark.

 

Felanmälningar dejureringstelefon: +358406743550

Uppdaterat 19.07.2017, klockan 10.22, Leif Sjöqvist.