Avustukset liikunta- ja nuorisotoimintaan

AVUSTUKSET LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTAAN
Avustukset liikunta- ja nuorisotoimintaan

Viimeinen hakupäivä: 29.3.2020 kl. 16.00 (29.3. poistileima hyväksytään). Avustukset myönnetään huhtikuussa.


Rekisteröityjen yhdistysten tai työryhmien toiminta-avustukset


Tarkoitettu paikallisten urheilu- ja nuorisoseurojen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta voi saada tarvikkeisiin, matkoihin, ohjaajakoulutukseen, luennoitsija- ja ohjaajapalkkioihin, kilpailutoimintaan, leireihin, tapahtumiin, kerhoihin ym. Tänä vuonna otetaan erityisesti huomioon seuran työ kiusaamista vastaan ja seuran mahdollisuus tarjota liikuntamahdollisuutta kuntalaisille riippumatta toimintakyvyst.

Hakemus on tehtävä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Myönnetty avustus käytetään tarkoitettuun kohteeseen. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen jo järjestettyihin tapahtumiin. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä (postileima hyväksytään).
Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:

Hankkeet, joiden tarkoituksena on toteuttaa kaupungin strategia-asiakirjassa ”Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta” mainittuja toimenpiteitä, jotka liittyvät Cittaslow-statuksen tarkoitusperien huomioon ottamiseen ja priorisoimiseen.

- toiminnan tarkoitus ja luonne,
- laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys,
- hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve,
- hakijan aktiviteetti ja yritteliäisyys,
- muualta saatavat tuet,
- lapsille ja nuorille suunnattu toiminta asetetaan etusijalle,
- ennalta ehkäisevä päihdetyö,
- uutta luovaa ja kehitystä edistävä toiminta.

Toiminta-avustushakemukseen liitetään:

- Edellisen vuoden toimintakertomus sekä selvitys toiminnasta erillisellä lomakkeella.
- Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Yhdistyksen säännöt (jos avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai jos säännöt ovat muuttuneet)
- Selostus työryhmästä: tavoite ja tarkoitus, ryhmän jäsenet

 

Hakemus on tehtävä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Myönnetty avustus käytetään tarkoitettuun kohteeseen. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen jo järjestettyihin tapahtumiin. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä (postileima hyväksytään).

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:

Hankkeet, joiden tarkoituksena on toteuttaa kaupungin strategia-asiakirjassa ”Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta” mainittuja toimenpiteitä, jotka liittyvät Cittaslow-statuksen tarkoitusperien huomioon ottamiseen ja priorisoimiseen.

- toiminnan tarkoitus ja luonne,
- laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys,
- hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve,
- hakijan aktiviteetti ja yritteliäisyys,
- muualta saatavat tuet,
- lapsille ja nuorille suunnattu toiminta asetetaan etusijalle,
- ennalta ehkäisevä päihdetyö,
- uutta luovaa ja kehitystä edistävä toiminta.


Toiminta-avustushakemukseen liitetään:

- Edellisen vuoden toimintakertomus sekä selvitys toiminnasta erillisellä lomakkeella.
- Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Yhdistyksen säännöt (jos avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai jos säännöt ovat muuttuneet)
- Selostus työryhmästä: tavoite ja tarkoitus, ryhmän jäsenet


Kohdeavustuksia voi hakea keväällä ja syksyllä

- hankkeisiin, jotka eivät kuulu yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Kohdeavustusta voivat hakea Kristiinankaupungissa toimivat yhdistykset ja työryhmät. Selostus työryhmän tavoitteista ja tarkoituksesta sekä jäsenistä tulee liittää hakemukseen. Jos henkilöt eivät ole täyttäneet 18 vuotta, tulee olla huoltajan suostumus.
- Hakemukseen oheistetaan hankesuunnitelma ja talousarvio. Hankkeen tulee olla julkinen ja se on muotoiltava siten, että se tavoittaa muitakin kuin vain hankeryhmän. Hanke tulee toteuttaa määräaikana ja hankkeesta on jätettävä selvitys hankkeen päätyttyä. Kohdeavustus maksetaan hankkeen käynnistyttyä.


Käyttöavustus-kiinteistöavustus

Käyttöavustus-kiinteistöavustus myönnetään yhdistyksille, joilla on omat tilat, joita käytetään nuorisotoimintaan. Käyttöavustushakemuksessa otetaan huomioon edellisen vuoden lämmityskustannukset, sähkö, vesi, tie- ja piha-alueen kunnossapito, jätemaksu sekä kiinteistön vakuutukset. Jos yhdistyksen vuokratulot ovat menoja suuremmat, yhdistykselle ei myönnetä käyttöavustusta. Yhdistyksille, joiden toimitilat sijaitsevat kunnan tiloissa, ei myönnetä käyttöavustusta. Avustus on pääosin tarkoitettu valtakunnalliseen nuorisoliittoon kuuluville nuorisoseuroille. Jos nuorisoseuran taloa ei ole, voidaan tehdä poikkeus.
Hakemukset liitteineen toimitetaan postiosoitteeseen:

Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki

Käyntiosoite:
Högåsen, 3. kerros
Lapväärtintie 163 C
64100 Kristiinankaupunki


Tiedustelut:
Harriet Lindelöf-Sahl, nuorisosihteeri
puh. 040 508 5240
harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Anders Wahlberg, Liikunta ja uimahalli
puh. 040 5244418
anders.wahlberg@krs.fi

 

Kohdeavustushakemuslomake

Toiminta-avustuslomake 

Lomake toiminnan selvityksistä

Vuoden urheilija stipendit   viimeistään 12.4.2020