Maahanmuuttajien kielikoulutus

 Alkuvaihe - Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus

Opintojen sisältö 
  • Suomen kielen ja viestintätaitojen opetusta. Vahvistetaan erityisesti luku- ja kirjoitustaitoa. Tavoitteena on saavutta kielitaito, jolla selviää arkielämän tilanteissa.
  • Yhteiskuntaoppia ja kulttuurintuntemusta
  • Numeeristen taitojen kehittäminen ja (arki)matematiikkaa
  •  Ympäristötietoa
  • Opinto-ohjausta
  • Valinnaisena aineena voi opiskella ruotsia. 
  • Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen tavoitteena on kielitaidon kehittymisen lisäksi myös kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen. Koulutuksessa painotetaan toiminnallisia menetelmiä ja tuetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista opiston ja ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden vaihtelevat tarpeet ja mahdollisuudet edetä opinnoissaan. Lukutaitokoulutus noudattaa Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.

Kenelle?

Sinulle, joka haluaa oppia suomen kieltä ja tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Sinulla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, ja koulutus on hyväksytty kotoutumissuunnitelmaan.

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa koulutaustaa tai se on hyvin vähäinen, ja jotka aloittavat kirjallisten taitojen opiskelun aikuisiällä. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on lukutaito ei-aakkosellisella kirjoitusjärjestelmällä tai ei-latinalaisella kirjaimistolla ja jotka tarvitsevat tukea kokonaisvaltaiseen kotoutumiseen sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen latinalaisella kirjaimistolla.

Koulutus sopii myös heille, jotka tarvitsevat joustavia opiskelumahdollisuuksia, esim. kotona pieniä lapsia hoitavat vanhemmat tai vanhemmalla iällä tulleiden maahanmuuttajat, tai nuorille ja aikuisille, jotka esim. elämäntilanteen takia tarvitsevat joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Opiskeluaika

28.8.2023-31.5.2024. Koulutuksella on neljä eri alkamisajankohtaa. Voit aloittaa opinnot 28.8.2023, 23.10.2023, 8.1.2024 tai 4.3.2024, jos kurssilla on vapaita paikkoja. 

Loma-ajat ovat : Syysloma 16-22.10.2023. Joululoma 22.12.2023-7.1.2024. Hiihtoloma 26.2-3.3.2024. Pääsiäisloma 29.3. – 1.4.2024.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksuton, jos sinulla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, ja koulutus on hyväksytty kotoutumissuunnitelmaan.

Voit myös osallistua koulutukseen, jos sinulla ei ole kotoutumissuunnitelmaa. Silloin koulutus on maksullinen. Kysy lisää kurssisuunnittelija Antonia Ingves puh 040 7781 558 s-posti: antonia.ingves@krs.fi tai vt rehtori Alexandra Teir puh 040 1544 805, s-posti alexandra.teir@krs.fi 

Hakeminen

Hakuaika on 6.6-16.8.2023. Hae koulutukseen täyttämällä ilmoittautumislomake verkossa, opistopalvelut.fi/kristinestad. Voit myös hakea koulutukseen Kristiinankaupungin kansalaisopiston kansliassa, Läntinen pitkäkatu 34B.

Otamme sinuun yhteyttä ja kutstumme tarvittaessa sinut haastatteluun ennen koulutuksen alkamista. Haastattelun perusteella määritellään, jos koulutus sopii sinulle ja mikä on opintojen lähtötaso. 

Oppilaitos tekee valintapäätökset. Valinnoissa tehdään yhteistyötä TE-toimiston ja Kotoutumispalveluiden kanssa.

Koulutukseen om mahdollista hakea myös hakuajan päättymisen jälkeen, jos ryhmässä on tilaa. Voit myös ilmoittautua jonoon, jos ryhmä on täynnä. Ota yhteyttä meihin ja kysy lisätietoja: kurssisuunnittelija Antonia Ingves puh 040 7781 558 s-posti: antonia.ingves@krs.fi tai vt rehtori Alexandra Teir puh 040 1544 805, s-posti alexandra.teir@krs.fi