Henkilökunta

Tervetuloa Kristiinankaupungin kansalaisopistoon!

Kristiinankaupungin kansalaisopisto perustettiin vuonna 1966 ja toimintakausi on siten opiston 58:s. Opistoa ylläpitävä Kristiinankaupunki saa valtionapua toiminnastaan. Kurssien, opintopiirien ja luentojen avulla opisto tarjoaa jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden kartuttaa tietojaan ja taitojaan sekä rikastuttaa vapaa-aikaansa. Opisto on kaksikielinen.


Kansalaisopiston kanslia

Läntinen Pitkäkatu 34 B 64100 Kristiinankaupunki

V.t. rehtori
Johan Gulin
040-7766530
johan.gulin@krs.fi

Kurssisuunnittelija 
Antonia Ingves
040-7781 558
antonia.ingves@krs.fi

Käsityöopettaja
Helbe Pajari
050-4645 560
helbe.pajari@krs.fi


Opiston lukuvuosi 2023-2024 
Varsinainen kurssitoiminta alkaa 11.9.2023, viikolla 37, ellei muuta päivämäärää ilmoiteta ohjelmassa. Kevätlukukausi alkaa 15.1.2024, viikolla 3.

Syysloman aikana viikolla 42 (16.-22.10.2023), sekä hiihtoloman aikana viikolla 9 (26.2.-3.3.2024) opistossa ei ole opetusta kaupungin koulutiloissa.

Sisäänpääsyvaatimukset
Kursseille voivat osallistua kaikenikäiset.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumissivujen kautta:
www.uusi.opistopalvelut.fi/kristinestad

Puhelimitse:
Kurssisuunnittelija Antonia Ingves 040-7781 558

V.t. rehtori Johan Gulin 040-7766530

Kursseille ei voi ilmoittautua sähköpostin tai tekstiviestin kautta.

Kurssinohjaajat hoitavat sisäänkirjoituksen kursseilla.

Peruutukset
Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Jos jostain syystä et voi osallistua kurssille, on erittäin tärkeää, että ilmoitat siitä kansliaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin alkua. Muussa tapauksessa kurssimaksu laskutetaan, vaikka et osallistuisikaan kurssille.

Jos haluat keskeyttää lukuvuoden kestävän kurssin syyslukukauden jälkeen  sinun on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin kansliaan ennen syyslukukauden loppumista.

Kaikki peruutukset on tehtävä kansliaan ( HUOM. Ei opettajalle!). Erityisen tärkeää on myös, että peruutus tehdään ajoissa, jotta voimme ilmoittaa peruutuspaikasta jonotuslistalla olevalle henkilölle.

Lukukausi-/kurssimaksut
Lukukausi-/kurssimaksut laskutetaan kansliasta. Maksut mainitaan erikseen jokaisen kurssin kohdalla opinto-ohjelmassa. Koko lukuvuoden kestävät kurssit on numeroitu lukukausittain: xxxxxxH syyslukukausi ja xxxxxxV kevätlukukausi.

Opintotodistus
Mikäli oppilas haluaa, suoritetusta kurssista kirjoitetaan opintotodistus. Tämä on ilmoitettava kansalaisopiston kansliaan ennen lukuvuoden loppua.

Vakuutukset
Oppilaat eivät ole opiston puolesta tapaturmavakuutettuja, joten ns."vaarallisten" kurssien, esim. puu- ja metallityöoppilaiden tulee huomioida tämä! Alle 16-vuotiaat oppilaat ovat vakuutettuja.

Tiedotustoiminta
Opisto ilmoittaa toiminnastaan opiston nettisivuilla, paikallislehtien ilmoituksilla ja tiedonannoilla sekä sosiaalisen median kautta.
Facebook: Kristinestads MI - Kristiinankaupungin KO
Instagram: krs_miko

Opiston kurssitarjonta löytyy myös täältä.

Uusia kursseja
Uusia kursseja voi ehdottaa sähköpostitse tai alla oleviin yhteystietoihin.

 


 

Kansalaisopiston kurssi­maksut työkaudelle 2023-2024

  1. Kansalaisopisto harkitsee yksittäisten luentojen, seminaarien ja erityiskurssien maksuja tapauskohtaisesti kurssin kustannusten perusteella, vähimmäismaksu on 10 €. Kansalaisopisto päättää myös tapauskohtaisesti kurssien vähimmäis- ja enimmäisosallistujamäärästä.
  2. Kurssimaksu maksetaan erikseen jokaisesta kurssista hyvinvointilautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti. Kurssimaksut laskutetaan ja luennot maksetaan käteisellä paikan päällä. Peruuttamattomasta poisjäämisestä laskutetaan kurssimaksu. Kurssille ilmoittautuessa tulee ilmoittaa henkilötunnus, jota tarvitaan laskutusta varten.
  3. Yksilöllinen soitinopetus (20 min./henkilö/viikko)  45 €
    Yksilöllinen soitinopetus (30 min./henkilö/viikko)  75 €
  4. Yksilöllinen kieltenopetus 10 opintotuntia/lukukausi 150 €
  5. Perhekurssit 10-50 €
  6. Avoimen yliopiston kurssit 25 €/opintopiste

Rehtorilla on oikeus päättää joissakin rajatapauksissa.

 

Liikuntakursseihin (8301 alkavat kurssit) osallistumista varten on mahdollista ostaa kansliasta 54 €:n lukukausikortti (liikuntakortti), joka oikeuttaa osallistumaan kaikkiin liikuntakursseihin ao. lukukaudella. Syksyllä ostettu kortti ei ole voimassa kevätlukukaudella, vaan  liikuntakortti on ostettava aina uudelleen lukukauden vaihtuessa.

 

TAITEEN PERUSOPETUKSEN maksut ovat seuraavat:

-        kuvataide 65 €/lukukausi, sis. opetusmateriaalimaksun (40 opetustuntia/lukukausi)

-        käsityö 65 €/lukukausi, sis. opetusmateriaalimaksun (40 opetustuntia/lukukausi)

-        teatteritaide 35 €/lukukausi + mahd. materiaalimaksu (30 opetustuntia/lukukausi)

Taiteen perusopetuksessa sisaralennus on 10 € toisesta lapsesta.

Henkilötietojen käsittely
Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä keräämme seuraavat tiedot:
Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti, matkapuhelinnumero.

Henkilötietoja käytetään kurssiosallistujien tunnistamiseen, kurssimaksujen laskuttamiseen ja kursseja koskevaan tiedottamiseen.

Seuraavat tiedot tarvitaan lakisääteiseen tilastointiin opetushallitukselle ja tilastokeskukselle: sukupuoli, äidinkieli, koulutustaso sekä pääasiallinen työ tai toiminta.

Tiedot ovat ainoastaan opiston hallintohenkilökunnan saatavilla eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 


Welcome to Kristiinankaupungin kansalaisopisto

Kristiinankaupungin kansalaisopisto is an adult education center that was founded in 1966. Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educational background. The adult education centre promote cultural and educational equality by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality.

For further information please contact the office:
telephone: 06 2216254/+358 40 7781 558
e-mail: mi@krs.fi