TE-palvelut -uudistus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. 

Lisätietoa Kuntaliiton verkkosivustolta