Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat koulumme kaikki oppilaat. Jokaiselta luokalta valitaan hallitukseen yksi edustaja. Oppilaskunta päättää mm. yhteisten varojen käytöstä, antaa lausuntoja pyydettäessä ja päättää taksvärkin kohteen. Koulussamme on oppilaskunnan ylläpitämä välituntikioski. Yhteishengen kohottamiseksi koulussa järjestetään erilaisia teemapäiviä, mm. koulunaamiaiset vappuna.