Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat koulumme kaikki oppilaat. Jokaiselta luokalta valitaan hallitukseen yksi edustaja. Oppilaskunta päättää mm. yhteisten varojen käytöstä, antaa lausuntoja pyydettäessä ja päättää taksvärkin kohteen. Yhteishengen kohottamiseksi koulussa järjestetään erilaisia teemapäiviä, mm. ystävänpäivänä. Oppilaskuntaa ohjaa oppilaskunnan ohjaava opettaja.