Oppilastoiminta

Oppilaat otetaan koulussa mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Oppilaskuntatoiminnassa oppilaat ohjataan keskinäiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on oppia ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Tukioppilastoiminnan avulla edistetään hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä.