Oppilastoiminta

Oppilaat ovat mukana heitä koskevassa päätöksenteossa. Oppilaskuntatoiminnassa oppilaat ohjataan keskinäiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on oppia ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Tukioppilastoiminnan avulla edistetään hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä. ylakoulun aulassa oppilaat

 Yläkoulun aulatilan sohvat ja rahit.  

kemian luokasta lasiputket

Kemian luokasta löytyy kauniita lasiesineitä.