Oppilaan ohjaus

Koulumme opintojen ohjaaja on Hanna Teräs. Opintojen ohjaajan puh. 040-6755003. Opintojen ohjaajan työhuone sijaitsee lukiorakennuksen toisessa kerroksessa. Seuraava työhuone koulusihteeristä. Jatkokoulutusesitteitä löytyy luokan 5 vitriinistä.  

Opintojen ohjaajalla on luokkaopetusta ja henkilökohtaista ohjausta. Tämän lisäksi voit aikaa varaamatta tulla keskustelemaan koulunkäyntiin liittyvistä tai sinua askarruttavista asioista

Tukitoimet

Koulullamme on jokaisessa jaksossa toimiva läksyparkki. Läksyparkkiin voi oppilas itse pyytää pääsyä. Myös huoltajat tai opettajat voivat pyytää oppilasta menemään läksyparkkiin, joko pidemmäksi aikaa tai jonkun jakson ajaksi. Läksyparkkia ohjaa koulunkäynninohjaaja. Opintojen ohjaajan kanssa voi tulla keskustelemaan myös läksyparkkiasioista. Läksyparkit järjestetään aina ma-ke ruokavälitunnin loppupuolella.

Tukiopetusta on mahdollista saada kultakin aineenopettajalta. Tukiopetus annetaan opettajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana. Tukiopetusta voi pyytää oppilas, huoltaja tai opettaja voi itse ehdottaa tätä oppilaalle. Sovittuun tukiopetukseen tulee sitoutua. Tukiopetuksessa voi samanaikaisesti olla muitakin oppilaita.

Työelämään tutustuminen eli TET-jakso

Työelämään tutustumisen jaksoja yläkoulun aikana on neljä. Ensimmäinen päivä on seitsemännellä luokalla ammattiin tutustumisen päivä. Yksi viikko kahdeksannen luokan kevätlukukaudella ja kaksi viikkoa yhdeksännellä luokalla jaettuna syys- ja kevätlukukaudelle. TET-jaksolla noudatetaan opintojen ohjauksen tunneilla jaettavaa ja yhdessä opiskelijoiden kanssa käytävää lainsäädäntöä nuoresta työntekijästä. 

Valinnaisaineet

Yläkoulun ajalle valitaan valinnaisaineet seitsemännen- ja kahdeksannen luokan kevätlukukauden aikana opintojen ohjaajan kanssa ohjatusti. Kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle tehdään seuraavanlaiset valinnat. Yhdeksännelle luokalle valitaan kaksi lyhyttä valinnaisainetta. Toista opiskellaan syyslukukaudella 2h/vko ja toista kevätlukukaudella 2h/vko. Kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle valitaan kaksi pitkää valinnaisainetta, joita opiskellaan sekä kahdeksannella, että yhdeksännellä luokalla. Pitkät valinnaisaineet sijoittuvat kouluvuoden aikana lukujärjestykseen tasaisesti joka viikolle.    

Jatko-opinnot ja yhteishaku  

Yhdeksännellä luokalla opintojen ohjaajan kanssa tehdään kevään yhteishaku seuraavana syksynä alkaviin lukio- tai ammatillisiin toisen asteen opintoihin. Haku tehdään opintopolun kautta. Linkki opintopolun sivuille Opintopolku. Ennen yhteishakua koululla järjestetään yhdeksänsien luokkien jatkokoulutusilta huoltajille, ennen vuodenvaihdetta sekä jatkokoulutusmessut tammikuussa. Lisäksi teemme tutustumiskäynnin ammatillisia opintoja tarjoavaan oppilaitokseen ja tutustumme lukio-, oppisopimus-, telma- ja tuva-koulutuksiin. Huoltajien kuuleminen yhteishakuun liittyen toteutetaan allekirjoituksella yhteishaun demohakulomakkeeseen. Harkinnanvaraisissa hauissa huoltajan on hyvä olla opintojen ohjaajaan ja erityisopettajaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakuaikaa, tarvittavien liitteiden kokoamiseksi. 

Ylakoulun ikkunasta husky

 Husky tarkkailee koulun ulkotiloja luokan ikkunasta.